રાધનપુર વિધાનસભામાં પૂરગ્રસ્ત નાગરિકો વચ્ચે ઉપસ્થિત રહીને પ્રાથમિક જરૂરિયાત પુરી પાડી તેઓના દુઃખને લઇ તો ન શકાય પણ દુઃખમાં ભાગીદાર થઈને સાંત્વના આપીને દુઃખ ઓછો કરવાનો પ્રયન્ત કર્યો હતો.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

રાધનપુર વિધાનસભામાં પૂરગ્રસ્ત નાગરિકો વચ્ચે ઉપસ્થિત રહીને પ્રાથમિક જરૂરિયાત પુરી પાડી તેઓના દુઃખને લઇ તો ન શકાય પણ દુઃખમાં ભાગીદાર થઈને સાંત્વના આપીને દુઃખ ઓછો કરવાનો પ્રયન્ત કર્યો હતો.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

રાધનપુર વિધાનસભામાં પૂરગ્રસ્ત નાગરિકો વચ્ચે ઉપસ્થિત રહીને પ્રાથમિક જરૂરિયાત પુરી પાડી તેઓના દુઃખને લઇ તો ન શકાય પણ દુઃખમાં ભાગીદાર થઈને સાંત્વના આપીને દુઃખ ઓછો કરવાનો પ્રયન્ત કર્યો હતો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0