આજ રોજ રાધનપુર જલારામ પાર્ટી પ્લોટ ખાતે કોંગ્રેસ પાર્ટીના ઉમેદવાર આપણા સમર્થનમાં ઉપસ્થિત રાધનપુર-સમી-સાતલપુર તાલુકાનાં આગેવાનોની મિટિંગમાં ઉપસ્થિત પૂર્વ સાંસદ સાગરભાઈ રાઇકા સાહેબ, ગાંધીનગર ધારાસભ્ય સી જે ચાવડા સાહેબ, કડી-કલોલ ધારાસભ્ય બળદેવજી ઠાકોર સાહેબ જીલ્લા પ્રમુખ બાબુજી ઠાકોર, પૂર્વ જીલ્લા પંચાયત સદસ્ય ભચાભાઈ આહીર, તાલુકા પ્રમુખ નવિનભાઇ પટેલ, પૂર્વ તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ હરદાસભાઇ આહીર, પૂર્વ તાલુકા પંચાયત ઉપપ્રમુખ રમેશભાઈ રબારી

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આજ રોજ રાધનપુર જલારામ પાર્ટી પ્લોટ ખાતે કોંગ્રેસ પાર્ટીના ઉમેદવાર આપણા સમર્થનમાં ઉપસ્થિત રાધનપુર-સમી-સાતલપુર તાલુકાનાં આગેવાનોની મિટિંગમાં ઉપસ્થિત પૂર્વ સાંસદ સાગરભાઈ રાઇકા સાહેબ,

ગાંધીનગર ધારાસભ્ય સી જે ચાવડા સાહેબ, કડી-કલોલ ધારાસભ્ય બળદેવજી ઠાકોર સાહેબ જીલ્લા પ્રમુખ બાબુજી ઠાકોર, પૂર્વ જીલ્લા પંચાયત સદસ્ય ભચાભાઈ આહીર, તાલુકા પ્રમુખ નવિનભાઇ પટેલ, પૂર્વ તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ હરદાસભાઇ આહીર, પૂર્વ તાલુકા પંચાયત ઉપપ્રમુખ રમેશભાઈ રબારી

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આજ રોજ રાધનપુર જલારામ પાર્ટી પ્લોટ ખાતે કોંગ્રેસ પાર્ટીના ઉમેદવાર આપણા સમર્થનમાં ઉપસ્થિત રાધનપુર-સમી-સાતલપુર તાલુકાનાં આગેવાનોની મિટિંગમાં ઉપસ્થિત પૂર્વ સાંસદ સાગરભાઈ રાઇકા સાહેબ, ગાંધીનગર ધારાસભ્ય સી જે ચાવડા સાહેબ, કડી-કલોલ ધારાસભ્ય બળદેવજી ઠાકોર સાહેબ જીલ્લા પ્રમુખ બાબુજી ઠાકોર, પૂર્વ જીલ્લા પંચાયત સદસ્ય ભચાભાઈ આહીર, તાલુકા પ્રમુખ નવિનભાઇ પટેલ, પૂર્વ તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ હરદાસભાઇ આહીર, પૂર્વ તાલુકા પંચાયત ઉપપ્રમુખ રમેશભાઈ રબારી #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0