બસપા ગામે ઓફિસ ઉદઘાટન પ્રસંગે ઉપસ્થિત રહી ગામ લોકો સાથે લોકસંવાદ કર્યો. આવો સાથે મળી આ વખતે નવ સર્જન કરીયે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

બસપા ગામે ઓફિસ ઉદઘાટન પ્રસંગે ઉપસ્થિત રહી ગામ લોકો સાથે લોકસંવાદ કર્યો. આવો સાથે મળી આ વખતે નવ સર્જન કરીયે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

બસપા ગામે ઓફિસ ઉદઘાટન પ્રસંગે ઉપસ્થિત રહી ગામ લોકો સાથે લોકસંવાદ કર્યો. આવો સાથે મળી આ વખતે નવ સર્જન કરીયે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0