સપના દેખાડવા અને પુરા કરવા વચ્ચે ઘણું અંતર છે. તમે પણ એ વાત જાણો છો ત્યારે આવો આ વખતે સપનું દેખાડતી સરકારને સપનું બનાવી દઈએ અને કોંગ્રેસને વિજયી બનાવીયે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

સપના દેખાડવા અને પુરા કરવા વચ્ચે ઘણું અંતર છે. તમે પણ એ વાત જાણો છો ત્યારે આવો આ વખતે સપનું દેખાડતી સરકારને સપનું બનાવી દઈએ અને કોંગ્રેસને વિજયી બનાવીયે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સપના દેખાડવા અને પુરા કરવા વચ્ચે ઘણું અંતર છે. તમે પણ એ વાત જાણો છો ત્યારે આવો આ વખતે સપનું દેખાડતી સરકારને સપનું બનાવી દઈએ અને કોંગ્રેસને વિજયી બનાવીયે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0