જ્યારે નવા સર્જનના સંકલ્પ હેતુ નીકળ્યા હોઈએ ત્યારે સ્નેહીઓને મળવું અનિવાર્ય છે. ખાસ રવિવારે ફુરસદનો સમય હોઈ, મળવા આવી રહ્યા છીએ આપ સહુને તો અચૂક આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહેજો અને કોંગ્રેસને વિજયી બનાવવા હેતુ તત્પર રહેજો.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

જ્યારે નવા સર્જનના સંકલ્પ હેતુ નીકળ્યા હોઈએ ત્યારે સ્નેહીઓને મળવું અનિવાર્ય છે. ખાસ રવિવારે ફુરસદનો સમય હોઈ, મળવા આવી રહ્યા છીએ આપ સહુને તો અચૂક આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહેજો અને કોંગ્રેસને વિજયી બનાવવા હેતુ તત્પર રહેજો.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

જ્યારે નવા સર્જનના સંકલ્પ હેતુ નીકળ્યા હોઈએ ત્યારે સ્નેહીઓને મળવું અનિવાર્ય છે. ખાસ રવિવારે ફુરસદનો સમય હોઈ, મળવા આવી રહ્યા છીએ આપ સહુને તો અચૂક આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહેજો અને કોંગ્રેસને વિજયી બનાવવા હેતુ તત્પર રહેજો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0