ખાસ આપ સહુના માટે અહીં અગાઉથી કાર્યક્રમ મૂકી રહ્યા છીએ તો અચૂક સભામાં આવી અમારી સાથે જોડાવ અને તમારો વોટ આવનારા સર્જન માટે આપો.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

ખાસ આપ સહુના માટે અહીં અગાઉથી કાર્યક્રમ મૂકી રહ્યા છીએ તો અચૂક સભામાં આવી અમારી સાથે જોડાવ અને તમારો વોટ આવનારા સર્જન માટે આપો.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ખાસ આપ સહુના માટે અહીં અગાઉથી કાર્યક્રમ મૂકી રહ્યા છીએ તો અચૂક સભામાં આવી અમારી સાથે જોડાવ અને તમારો વોટ આવનારા સર્જન માટે આપો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0