આવતીકાલે આવી રહ્યા છીએ ચૂંટણી વિષયક મુદ્દાઓની ચર્ચા કરવા અને પ્રચાર હેતુ તો આવીને સહભાગિતા દર્શાવવાનું ચુકતા નહિ.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આવતીકાલે આવી રહ્યા છીએ ચૂંટણી વિષયક મુદ્દાઓની ચર્ચા કરવા અને પ્રચાર હેતુ તો આવીને સહભાગિતા દર્શાવવાનું ચુકતા નહિ.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આવતીકાલે આવી રહ્યા છીએ ચૂંટણી વિષયક મુદ્દાઓની ચર્ચા કરવા અને પ્રચાર હેતુ તો આવીને સહભાગિતા દર્શાવવાનું ચુકતા નહિ. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0