એક એક મત ખુબ જરૂરી છે. ત્યારે આપ સહુનો સહયોગ મળે એવી ઈચ્છા વ્યક્ત કરું છું. આ વખતે પરસ્પર તાકાત બનીયે અને વિજય મેળવીયે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

એક એક મત ખુબ જરૂરી છે. ત્યારે આપ સહુનો સહયોગ મળે એવી ઈચ્છા વ્યક્ત કરું છું. આ વખતે પરસ્પર તાકાત બનીયે અને વિજય મેળવીયે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

એક એક મત ખુબ જરૂરી છે. ત્યારે આપ સહુનો સહયોગ મળે એવી ઈચ્છા વ્યક્ત કરું છું. આ વખતે પરસ્પર તાકાત બનીયે અને વિજય મેળવીયે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0