પ્રયત્ન જેટલો ગંભીર એટલું જ પરિણામ વધુ સારું. તો આ પ્રચાર રૂપી પ્રયત્ન અમે અહીં કરી રહ્યા છીએ. આપ જોડાઓ અને કોંગ્રેસને વિજયી બનાવો.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

પ્રયત્ન જેટલો ગંભીર એટલું જ પરિણામ વધુ સારું. તો આ પ્રચાર રૂપી પ્રયત્ન અમે અહીં કરી રહ્યા છીએ. આપ જોડાઓ અને કોંગ્રેસને વિજયી બનાવો.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

પ્રયત્ન જેટલો ગંભીર એટલું જ પરિણામ વધુ સારું. તો આ પ્રચાર રૂપી પ્રયત્ન અમે અહીં કરી રહ્યા છીએ. આપ જોડાઓ અને કોંગ્રેસને વિજયી બનાવો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0