દરેક વર્ગ માટે ખાસ સુવિધાઓ લઈને આવી રહી છે કોંગ્રેસ સરકાર. તો આ વખતે અચૂક વોટ કરવાનું ભૂલતા નહિ.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દરેક વર્ગ માટે ખાસ સુવિધાઓ લઈને આવી રહી છે કોંગ્રેસ સરકાર. તો આ વખતે અચૂક વોટ કરવાનું ભૂલતા નહિ.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

દરેક વર્ગ માટે ખાસ સુવિધાઓ લઈને આવી રહી છે કોંગ્રેસ સરકાર. તો આ વખતે અચૂક વોટ કરવાનું ભૂલતા નહિ. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0