ચૂંટણીના દિવસો નજીક છે ત્યારે ખાસ સાંતલપુર તાલુકાના નીચે દર્શાવેલા ગામોમાં ચૂંટણી પ્રચાર અર્થે આવી રહ્યાં છીએ. આપ સહુ પણ ઉપસ્થિત રહેજો અને કોંગ્રેસને વિજયી બનાવવા તત્પર રહેજો.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

ચૂંટણીના દિવસો નજીક છે ત્યારે ખાસ સાંતલપુર તાલુકાના નીચે દર્શાવેલા ગામોમાં ચૂંટણી પ્રચાર અર્થે આવી રહ્યાં છીએ. આપ સહુ પણ ઉપસ્થિત રહેજો અને કોંગ્રેસને વિજયી બનાવવા તત્પર રહેજો.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ચૂંટણીના દિવસો નજીક છે ત્યારે ખાસ સાંતલપુર તાલુકાના નીચે દર્શાવેલા ગામોમાં ચૂંટણી પ્રચાર અર્થે આવી રહ્યાં છીએ. આપ સહુ પણ ઉપસ્થિત રહેજો અને કોંગ્રેસને વિજયી બનાવવા તત્પર રહેજો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0