વઢિયાર રાવળ સમાજ સંમેલનમાં મુલાકત લીધી અને વઢિયાર રાવળ સમાજના આટલા સારા પ્રતિસાદ બદલ સૌનો ખુબ ખુબ આભાર

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

વઢિયાર રાવળ સમાજ સંમેલનમાં મુલાકત લીધી અને વઢિયાર રાવળ સમાજના આટલા સારા પ્રતિસાદ બદલ સૌનો ખુબ ખુબ આભાર

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

વઢિયાર રાવળ સમાજ સંમેલનમાં મુલાકત લીધી અને વઢિયાર રાવળ સમાજના આટલા સારા પ્રતિસાદ બદલ સૌનો ખુબ ખુબ આભાર #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0