આપ સહુના માટે આ સુવિધા છે. તો અચૂક મતદાન કરો અને કોંગ્રેસને જંગી વોટથી વિજયી બનાવો.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આપ સહુના માટે આ સુવિધા છે. તો અચૂક મતદાન કરો અને કોંગ્રેસને જંગી વોટથી વિજયી બનાવો.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આપ સહુના માટે આ સુવિધા છે. તો અચૂક મતદાન કરો અને કોંગ્રેસને જંગી વોટથી વિજયી બનાવો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0