વોટ કરવો એ દરેક સામાન્ય નાગરિકની જવાબદારી છે. તો અચૂક વોટ કરો અને રઘુભાઇને જંગી મતદાન કરી વિજયી બનાવો.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

વોટ કરવો એ દરેક સામાન્ય નાગરિકની જવાબદારી છે. તો અચૂક વોટ કરો અને રઘુભાઇને જંગી મતદાન કરી વિજયી બનાવો.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

વોટ કરવો એ દરેક સામાન્ય નાગરિકની જવાબદારી છે. તો અચૂક વોટ કરો અને રઘુભાઇને જંગી મતદાન કરી વિજયી બનાવો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0