છેલ્લા ત્રણ દિવસ અને પછી મતદાનનો મહા દિવસ. તૈયાર થઇ જાવ આ વખતે કોંગ્રેસને જંગી મતથી વિજયી બનાવવા માટે. રાહ જોઈશું આપ સહુની.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

છેલ્લા ત્રણ દિવસ અને પછી મતદાનનો મહા દિવસ. તૈયાર થઇ જાવ આ વખતે કોંગ્રેસને જંગી મતથી વિજયી બનાવવા માટે. રાહ જોઈશું આપ સહુની.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

છેલ્લા ત્રણ દિવસ અને પછી મતદાનનો મહા દિવસ. તૈયાર થઇ જાવ આ વખતે કોંગ્રેસને જંગી મતથી વિજયી બનાવવા માટે. રાહ જોઈશું આપ સહુની. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0