ચૂંટણીને હવે ખુબ જ ઓછા દિવસ બાકી છે ત્યારે "વારાહી" ગામમાં ચૂંટણી પ્રચાર કરવામાં આવ્યો. આવનારા દિવસોમાં વધુ જોશ અને જૂનુંન સાથે આવો પ્રચાર કરીએ તથા કોંગ્રેસને વિજયી બનાવીયે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

ચૂંટણીને હવે ખુબ જ ઓછા દિવસ બાકી છે ત્યારે "વારાહી" ગામમાં ચૂંટણી પ્રચાર કરવામાં આવ્યો. આવનારા દિવસોમાં વધુ જોશ અને જૂનુંન સાથે આવો પ્રચાર કરીએ તથા કોંગ્રેસને વિજયી બનાવીયે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ચૂંટણીને હવે ખુબ જ ઓછા દિવસ બાકી છે ત્યારે "વારાહી" ગામમાં ચૂંટણી પ્રચાર કરવામાં આવ્યો. આવનારા દિવસોમાં વધુ જોશ અને જૂનુંન સાથે આવો પ્રચાર કરીએ તથા કોંગ્રેસને વિજયી બનાવીયે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0