નાનકડું હાસ્ય એ શાંતિનું પ્રથમ બિંદુ છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

નાનકડું હાસ્ય એ શાંતિનું પ્રથમ બિંદુ છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

નાનકડું હાસ્ય એ શાંતિનું પ્રથમ બિંદુ છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0