આ વાત શીખી જશો તો જિંદગીમાં ક્યારેય પાછા વળીને જોવું નહિ પડે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આ વાત શીખી જશો તો જિંદગીમાં ક્યારેય પાછા વળીને જોવું નહિ પડે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આ વાત શીખી જશો તો જિંદગીમાં ક્યારેય પાછા વળીને જોવું નહિ પડે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0