જીવનમાં સાહસ દરેક જગ્યા એ જરૂરી છે. કારણકે તેનાથી જ તમે અડધી જંગ જીતી જાવ છો.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

જીવનમાં સાહસ દરેક જગ્યા એ જરૂરી છે. કારણકે તેનાથી જ તમે અડધી જંગ જીતી જાવ છો.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

જીવનમાં સાહસ દરેક જગ્યા એ જરૂરી છે. કારણકે તેનાથી જ તમે અડધી જંગ જીતી જાવ છો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0