પાલ-બઘેલ સમાજ આયોજિત સમૂહ લગ્નોત્સવમાં ઉપસ્થિત રહ્યા એની કેટલીક ક્ષણો આપ સહુના માટે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

પાલ-બઘેલ સમાજ આયોજિત સમૂહ લગ્નોત્સવમાં ઉપસ્થિત રહ્યા એની કેટલીક ક્ષણો આપ સહુના માટે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

પાલ-બઘેલ સમાજ આયોજિત સમૂહ લગ્નોત્સવમાં ઉપસ્થિત રહ્યા એની કેટલીક ક્ષણો આપ સહુના માટે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0