તારીખ ૧૨/૧૧/૨૦૧૯ ના રોજ જન વેદના આંદોલનની વ્યવસ્થાના ભાગ રૂપે પાટણ જિલ્લાના રાધનપુર ગામે મિટિંગનુ આયોજન કરવામાં આવ્યું. જેમાં હાજરી આપી હતી.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તારીખ ૧૨/૧૧/૨૦૧૯ ના રોજ જન વેદના આંદોલનની વ્યવસ્થાના ભાગ રૂપે પાટણ જિલ્લાના રાધનપુર ગામે મિટિંગનુ આયોજન કરવામાં આવ્યું. જેમાં હાજરી આપી હતી.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તારીખ ૧૨/૧૧/૨૦૧૯ ના રોજ જન વેદના આંદોલનની વ્યવસ્થાના ભાગ રૂપે પાટણ જિલ્લાના રાધનપુર ગામે મિટિંગનુ આયોજન કરવામાં આવ્યું. જેમાં હાજરી આપી હતી. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0