વરાણા મુકામે આઇ શ્રી ખોડિયાર માતાજીના દર્શનાર્થે જવાનું થયું. તેની કેટલીક યાદગાર ક્ષણો આપ સહુના માટે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

વરાણા મુકામે આઇ શ્રી ખોડિયાર માતાજીના દર્શનાર્થે જવાનું થયું. તેની કેટલીક યાદગાર ક્ષણો આપ સહુના માટે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

વરાણા મુકામે આઇ શ્રી ખોડિયાર માતાજીના દર્શનાર્થે જવાનું થયું. તેની કેટલીક યાદગાર ક્ષણો આપ સહુના માટે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0