તા.૧૨/૧૧/૨૦૧૯ ના રોજ ત્રિકમજી મંદિર, મિરાગેટ, રાધનપુર મુકામે શ્રી વઢિયાર ગોળ દરજી સુથાર સમાજ દ્વારા શ્રી રઘુભાઈ દેસાઇ (ધારાસભ્ય શ્રી રાધનપુર)નો સન્માન સમારોહ યોજાયો. આ પ્રસંગે સમાજના આગેવાનો, સર્વે ભાઈઓ તથા બહેનો બહોળી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તા.૧૨/૧૧/૨૦૧૯ ના રોજ ત્રિકમજી મંદિર, મિરાગેટ, રાધનપુર મુકામે શ્રી વઢિયાર ગોળ દરજી સુથાર સમાજ દ્વારા શ્રી રઘુભાઈ દેસાઇ (ધારાસભ્ય શ્રી રાધનપુર)નો સન્માન સમારોહ યોજાયો. આ પ્રસંગે સમાજના આગેવાનો, સર્વે ભાઈઓ તથા બહેનો બહોળી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.૧૨/૧૧/૨૦૧૯ ના રોજ ત્રિકમજી મંદિર, મિરાગેટ, રાધનપુર મુકામે શ્રી વઢિયાર ગોળ દરજી સુથાર સમાજ દ્વારા શ્રી રઘુભાઈ દેસાઇ (ધારાસભ્ય શ્રી રાધનપુર)નો સન્માન સમારોહ યોજાયો. આ પ્રસંગે સમાજના આગેવાનો, સર્વે ભાઈઓ તથા બહેનો બહોળી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0