એકતામાં બળ છે જ એ સાબિત કરવા માટે વધુ દૂર જવાની જરૂર નથી.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

એકતામાં બળ છે જ એ સાબિત કરવા માટે વધુ દૂર જવાની જરૂર નથી.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

એકતામાં બળ છે જ એ સાબિત કરવા માટે વધુ દૂર જવાની જરૂર નથી. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0