કમોસમી વરસાદથી થયેલ નુકશાન અંતગૅત રાધનપુરના સાંતલપુર તાલુકાના ગામોના પ્રવાસ

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

કમોસમી વરસાદથી થયેલ નુકશાન અંતગૅત રાધનપુરના સાંતલપુર તાલુકાના ગામોના પ્રવાસ

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

કમોસમી વરસાદથી થયેલ નુકશાન અંતગૅત રાધનપુરના સાંતલપુર તાલુકાના ગામોના પ્રવાસ #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0