આજ રોજ પાટણ મુકામે સિદ્ધપુર ના ધારાસભ્ય શ્રી ચંદનજી ઠાકોરના નિવાસ સ્થાને શ્રી રઘુભાઈ દેસાઇ (ધારાસભ્યશ્રી,રાધનપુર) નુ સન્માન કરવામાં આવ્યું.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આજ રોજ પાટણ મુકામે સિદ્ધપુર ના ધારાસભ્ય શ્રી ચંદનજી ઠાકોરના નિવાસ સ્થાને શ્રી રઘુભાઈ દેસાઇ (ધારાસભ્યશ્રી,રાધનપુર) નુ સન્માન કરવામાં આવ્યું.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આજ રોજ પાટણ મુકામે સિદ્ધપુર ના ધારાસભ્ય શ્રી ચંદનજી ઠાકોરના નિવાસ સ્થાને શ્રી રઘુભાઈ દેસાઇ (ધારાસભ્યશ્રી,રાધનપુર) નુ સન્માન કરવામાં આવ્યું. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0