રાધનપુર વિધાનસભાના જાગૃત ધારાસભ્ય શ્રી રઘુભાઈ દેસાઇના અથાગ પ્રયત્નો થી કામલપુર-ધરવડી- નાનાપુરા બ્રાન્ચ કેનાલમાં પાણી ચાલુ થયું ગયું છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

રાધનપુર વિધાનસભાના જાગૃત ધારાસભ્ય શ્રી રઘુભાઈ દેસાઇના અથાગ પ્રયત્નો થી કામલપુર-ધરવડી- નાનાપુરા બ્રાન્ચ કેનાલમાં પાણી ચાલુ થયું ગયું છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

રાધનપુર વિધાનસભાના જાગૃત ધારાસભ્ય શ્રી રઘુભાઈ દેસાઇના અથાગ પ્રયત્નો થી કામલપુર-ધરવડી- નાનાપુરા બ્રાન્ચ કેનાલમાં પાણી ચાલુ થયું ગયું છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0