આજ રોજ ભરવાડ સમાજની ગુરૂ ગાદી ઝાઝાવાડ દેવ વાળીનાથ મંદિર, થરા ખાતે સ્વ. શ્રી પ.પુ.ધ.ધુ. શિવપુરી બાપુની છઠ્ઠી પુણ્ય તિથિ નિમિત્તે મહામંડલેશ્વર ૧૦૦૮ શ્રી ઘનશ્યામ પુરી બાપુ સાથે સમાધીના દર્શન કરતાં શ્રી રઘુભાઈ દેસાઇ(ધારાસભ્યશ્રી,રાધનપુર).

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આજ રોજ ભરવાડ સમાજની ગુરૂ ગાદી ઝાઝાવાડ દેવ વાળીનાથ મંદિર, થરા ખાતે સ્વ. શ્રી પ.પુ.ધ.ધુ. શિવપુરી બાપુની છઠ્ઠી પુણ્ય તિથિ નિમિત્તે મહામંડલેશ્વર ૧૦૦૮ શ્રી ઘનશ્યામ પુરી બાપુ સાથે સમાધીના દર્શન કરતાં શ્રી રઘુભાઈ દેસાઇ(ધારાસભ્યશ્રી,રાધનપુર).

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આજ રોજ ભરવાડ સમાજની ગુરૂ ગાદી ઝાઝાવાડ દેવ વાળીનાથ મંદિર, થરા ખાતે સ્વ. શ્રી પ.પુ.ધ.ધુ. શિવપુરી બાપુની છઠ્ઠી પુણ્ય તિથિ નિમિત્તે મહામંડલેશ્વર ૧૦૦૮ શ્રી ઘનશ્યામ પુરી બાપુ સાથે સમાધીના દર્શન કરતાં શ્રી રઘુભાઈ દેસાઇ(ધારાસભ્યશ્રી,રાધનપુર). #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0