આજ રોજ બંધવડ તા. રાધનપુર મુકામે શ્રી હનુમાનજી દાદાના મંદિરમાં શ્રી રઘુભાઈ દેસાઇ (ધારાસભ્યશ્રી,રાધનપુર)ની સાકર તુલા યોજાઇ. આ પ્રસંગે સૌ ગ્રામજનો ખૂબ બહોળી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આજ રોજ બંધવડ તા. રાધનપુર મુકામે શ્રી હનુમાનજી દાદાના મંદિરમાં શ્રી રઘુભાઈ દેસાઇ (ધારાસભ્યશ્રી,રાધનપુર)ની સાકર તુલા યોજાઇ. આ પ્રસંગે સૌ ગ્રામજનો ખૂબ બહોળી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આજ રોજ બંધવડ તા. રાધનપુર મુકામે શ્રી હનુમાનજી દાદાના મંદિરમાં શ્રી રઘુભાઈ દેસાઇ (ધારાસભ્યશ્રી,રાધનપુર)ની સાકર તુલા યોજાઇ. આ પ્રસંગે સૌ ગ્રામજનો ખૂબ બહોળી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0