રાધનપુર વિધાનસભાના જાગૃત ધારાસભ્ય શ્રી રઘુભાઈ દેસાઇ સાંતલપુર તાલુકાના કમોસમી વરસાદથી અસરગ્રસ્ત બામરોલી, સિધાડા, ડાલડી ગામોની મુલાકાતે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

રાધનપુર વિધાનસભાના જાગૃત ધારાસભ્ય શ્રી રઘુભાઈ દેસાઇ સાંતલપુર તાલુકાના કમોસમી વરસાદથી અસરગ્રસ્ત બામરોલી, સિધાડા, ડાલડી ગામોની મુલાકાતે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

રાધનપુર વિધાનસભાના જાગૃત ધારાસભ્ય શ્રી રઘુભાઈ દેસાઇ સાંતલપુર તાલુકાના કમોસમી વરસાદથી અસરગ્રસ્ત બામરોલી, સિધાડા, ડાલડી ગામોની મુલાકાતે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0