આજ રોજ રાધનપુર નગરપાલિકા વિસ્તારમાં પટણી દરવાજા થી ગુજરવાડાના નાકા સુધી ડામર રોડનુ ખાત મુહૂર્ત રઘુભાઈ દેસાઈ (ધારાસભ્યશ્રી,રાધનપુર) ના વરદ હસ્તે કરવામાં આવ્યું.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આજ રોજ રાધનપુર નગરપાલિકા વિસ્તારમાં પટણી દરવાજા થી ગુજરવાડાના નાકા સુધી ડામર રોડનુ ખાત મુહૂર્ત રઘુભાઈ દેસાઈ (ધારાસભ્યશ્રી,રાધનપુર) ના વરદ હસ્તે કરવામાં આવ્યું.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આજ રોજ રાધનપુર નગરપાલિકા વિસ્તારમાં પટણી દરવાજા થી ગુજરવાડાના નાકા સુધી ડામર રોડનુ ખાત મુહૂર્ત રઘુભાઈ દેસાઈ (ધારાસભ્યશ્રી,રાધનપુર) ના વરદ હસ્તે કરવામાં આવ્યું. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0