આજ રોજ રાધનપુર નગરપાલિકા વિસ્તારમાં ભિલોટી દરવાજા થી માલ ગોડાઉન ત્રણ રસ્તા (રેલવે સ્ટેશન) સુધી ડામર રોડનુ ખાત મુહૂર્ત શ્રી રઘુભાઈ દેસાઈ (ધારાસભ્યશ્રી,રાધનપુર) ના વરદ હસ્તે કરવામાં આવ્યું.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આજ રોજ રાધનપુર નગરપાલિકા વિસ્તારમાં ભિલોટી દરવાજા થી માલ ગોડાઉન ત્રણ રસ્તા (રેલવે સ્ટેશન) સુધી ડામર રોડનુ ખાત મુહૂર્ત શ્રી રઘુભાઈ દેસાઈ (ધારાસભ્યશ્રી,રાધનપુર) ના વરદ હસ્તે કરવામાં આવ્યું.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આજ રોજ રાધનપુર નગરપાલિકા વિસ્તારમાં ભિલોટી દરવાજા થી માલ ગોડાઉન ત્રણ રસ્તા (રેલવે સ્ટેશન) સુધી ડામર રોડનુ ખાત મુહૂર્ત શ્રી રઘુભાઈ દેસાઈ (ધારાસભ્યશ્રી,રાધનપુર) ના વરદ હસ્તે કરવામાં આવ્યું. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0