પોતાનો અવાજ પોતે જ બનવું પડશે નહિ તો કશું જ નહિ થાય.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

પોતાનો અવાજ પોતે જ બનવું પડશે નહિ તો કશું જ નહિ થાય.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

પોતાનો અવાજ પોતે જ બનવું પડશે નહિ તો કશું જ નહિ થાય. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0