મનમાં બહુ ફરિયાદ ન રાખવી, જેથી શાંતિ મેળવી શકાય.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

મનમાં બહુ ફરિયાદ ન રાખવી, જેથી શાંતિ મેળવી શકાય.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

મનમાં બહુ ફરિયાદ ન રાખવી, જેથી શાંતિ મેળવી શકાય. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0