તા.૨૧/૧૧/૨૦૧૯ ના રોજ સમી ખાતે પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના (ગ્રામીણ) અંતર્ગત "આવાસ દિવસ" ની ઉજવણી કાર્યક્રમ યોજાયો.જેમાં શ્રી રઘુભાઈ દેસાઈ (ધારાસભ્યશ્રી,રાધનપુર), કલેકટરશ્રી,પાટણ તેમજ તાલુકા કક્ષા ના અધિકારીઓ અને પદાધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા..

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તા.૨૧/૧૧/૨૦૧૯ ના રોજ સમી ખાતે પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના (ગ્રામીણ) અંતર્ગત "આવાસ દિવસ" ની ઉજવણી કાર્યક્રમ યોજાયો.જેમાં શ્રી રઘુભાઈ દેસાઈ (ધારાસભ્યશ્રી,રાધનપુર), કલેકટરશ્રી,પાટણ તેમજ તાલુકા કક્ષા ના અધિકારીઓ અને પદાધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા..

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.૨૧/૧૧/૨૦૧૯ ના રોજ સમી ખાતે પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના (ગ્રામીણ) અંતર્ગત "આવાસ દિવસ" ની ઉજવણી કાર્યક્રમ યોજાયો.જેમાં શ્રી રઘુભાઈ દેસાઈ (ધારાસભ્યશ્રી,રાધનપુર), કલેકટરશ્રી,પાટણ તેમજ તાલુકા કક્ષા ના અધિકારીઓ અને પદાધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા.. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0