રાધનપુરના જાગૃત ધારાસભ્ય શ્રી રઘુભાઇ દેસાઈનો સમી તાલુકાના ગામોનો પ્રવાસ કાર્યક્રમ.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

રાધનપુરના જાગૃત ધારાસભ્ય શ્રી રઘુભાઇ દેસાઈનો સમી તાલુકાના ગામોનો પ્રવાસ કાર્યક્રમ.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

રાધનપુરના જાગૃત ધારાસભ્ય શ્રી રઘુભાઇ દેસાઈનો સમી તાલુકાના ગામોનો પ્રવાસ કાર્યક્રમ. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0