આજ રોજ નકળંગ આશ્રમ, બાસ્પા તા.સમી મુકામે શ્રી સમી તાલુકા ગોપાલક ભરવાડ સમાજ ગ્વાલીનાથ યુવક મંડળ દ્વારા શૈક્ષણિક સન્માન સમારોહ યોજાયો. આ પ્રસંગે પ.પુ.ધ.ધુ. મહામંડલેશ્વર ૧૦૦૮ મહંતશ્રી ઘનશ્યામપુરી બાપુ, શ્રી લાખાભાઇ ભરવાડ (ધારાસભ્ય શ્રી, વિરમગામ), શ્રી રઘુભાઈ દેસાઇ (ધારાસભ્યશ્રી રાધનપુર) તેમજ ભરવાડ સમાજના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આજ રોજ નકળંગ આશ્રમ, બાસ્પા તા.સમી મુકામે શ્રી સમી તાલુકા ગોપાલક ભરવાડ સમાજ ગ્વાલીનાથ યુવક મંડળ દ્વારા શૈક્ષણિક સન્માન સમારોહ યોજાયો. આ પ્રસંગે પ.પુ.ધ.ધુ. મહામંડલેશ્વર ૧૦૦૮ મહંતશ્રી ઘનશ્યામપુરી બાપુ, શ્રી લાખાભાઇ ભરવાડ (ધારાસભ્ય શ્રી, વિરમગામ), શ્રી રઘુભાઈ દેસાઇ (ધારાસભ્યશ્રી રાધનપુર) તેમજ ભરવાડ સમાજના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આજ રોજ નકળંગ આશ્રમ, બાસ્પા તા.સમી મુકામે શ્રી સમી તાલુકા ગોપાલક ભરવાડ સમાજ ગ્વાલીનાથ યુવક મંડળ દ્વારા શૈક્ષણિક સન્માન સમારોહ યોજાયો. આ પ્રસંગે પ.પુ.ધ.ધુ. મહામંડલેશ્વર ૧૦૦૮ મહંતશ્રી ઘનશ્યામપુરી બાપુ, શ્રી લાખાભાઇ ભરવાડ (ધારાસભ્ય શ્રી, વિરમગામ), શ્રી રઘુભાઈ દેસાઇ (ધારાસભ્યશ્રી રાધનપુર) તેમજ ભરવાડ સમાજના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0