તા.૨૪/૧૧/૨૦૧૯ ના રોજ પાટણ ખાતે ક્રિષ્ના ગૃપ દ્વારા માલધારી સ્પોર્ટ્સ ડે અને સરકારી કર્મચારીઓનો સન્માન સમારોહ યોજાયો. આ પ્રસંગે પ. પૂ. ધ. ધુ. મહામંડલેશ્વર ૧૦૦૮ મહંતશ્રી કનીરામ બાપુ, પ્રભાતકાકા(પીરાણા ધામ), શ્રી માલજીકાકા(ઝીલિયા), શ્રી રઘુભાઇ દેસાઇ(ધારાસભ્ય શ્રી, રાધનપુર) તેમજ સમાજના વરિષ્ઠ આગેવાનો, ભુવાજીશ્રીઓ, કલાકારશ્રીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તા.૨૪/૧૧/૨૦૧૯ ના રોજ પાટણ ખાતે ક્રિષ્ના ગૃપ દ્વારા માલધારી સ્પોર્ટ્સ ડે અને સરકારી કર્મચારીઓનો સન્માન સમારોહ યોજાયો. આ પ્રસંગે પ. પૂ. ધ. ધુ. મહામંડલેશ્વર ૧૦૦૮ મહંતશ્રી કનીરામ બાપુ, પ્રભાતકાકા(પીરાણા ધામ), શ્રી માલજીકાકા(ઝીલિયા), શ્રી રઘુભાઇ દેસાઇ(ધારાસભ્ય શ્રી, રાધનપુર) તેમજ સમાજના વરિષ્ઠ આગેવાનો, ભુવાજીશ્રીઓ, કલાકારશ્રીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.૨૪/૧૧/૨૦૧૯ ના રોજ પાટણ ખાતે ક્રિષ્ના ગૃપ દ્વારા માલધારી સ્પોર્ટ્સ ડે અને સરકારી કર્મચારીઓનો સન્માન સમારોહ યોજાયો. આ પ્રસંગે પ. પૂ. ધ. ધુ. મહામંડલેશ્વર ૧૦૦૮ મહંતશ્રી કનીરામ બાપુ, પ્રભાતકાકા(પીરાણા ધામ), શ્રી માલજીકાકા(ઝીલિયા), શ્રી રઘુભાઇ દેસાઇ(ધારાસભ્ય શ્રી, રાધનપુર) તેમજ સમાજના વરિષ્ઠ આગેવાનો, ભુવાજીશ્રીઓ, કલાકારશ્રીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0