માત્રોડા પ્રાથમિક શાળામાં ભારતના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય સાથે મુલાકાતની એક ઝલક

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

માત્રોડા પ્રાથમિક શાળામાં ભારતના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય સાથે મુલાકાતની એક ઝલક

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

માત્રોડા પ્રાથમિક શાળામાં ભારતના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય સાથે મુલાકાતની એક ઝલક #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0