કોંગ્રેસના ધારાસભ્યોની ધારદાર રજૂઆતને પરિણામે સરકાર દ્વારા ઘણી જ મોટી જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આવનારા સમયમાં પણ ખેડૂત ભાઈ સાથે રહીને તેમના હિતમાં કાર્ય કરવામાં આવશે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

કોંગ્રેસના ધારાસભ્યોની ધારદાર રજૂઆતને પરિણામે સરકાર દ્વારા ઘણી જ મોટી જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આવનારા સમયમાં પણ ખેડૂત ભાઈ સાથે રહીને તેમના હિતમાં કાર્ય કરવામાં આવશે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

કોંગ્રેસના ધારાસભ્યોની ધારદાર રજૂઆતને પરિણામે સરકાર દ્વારા ઘણી જ મોટી જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આવનારા સમયમાં પણ ખેડૂત ભાઈ સાથે રહીને તેમના હિતમાં કાર્ય કરવામાં આવશે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0