ચાલો આપણે પણ સાથે મળી આવું હરિત ક્રાંતિનું કામ કરીયે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

ચાલો આપણે પણ સાથે મળી આવું હરિત ક્રાંતિનું કામ કરીયે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ચાલો આપણે પણ સાથે મળી આવું હરિત ક્રાંતિનું કામ કરીયે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0