પહેલી અને બીજી ડિસેમ્બરે આ બધા જ ગામે મુલાકાત અર્થે નીકળવાના છીએ તો આપ સહુ પણ જોડાઓ એવી વિનંતિ.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

પહેલી અને બીજી ડિસેમ્બરે આ બધા જ ગામે મુલાકાત અર્થે નીકળવાના છીએ તો આપ સહુ પણ જોડાઓ એવી વિનંતિ.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

પહેલી અને બીજી ડિસેમ્બરે આ બધા જ ગામે મુલાકાત અર્થે નીકળવાના છીએ તો આપ સહુ પણ જોડાઓ એવી વિનંતિ. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0