પહ લ અન બ જ ડ સ મ બર આ બધ જ ગ મ મ લ ક ત અર થ ન કળવ ન છ એ ત આપ સહ પણ જ ડ ઓ એવ વ ન ત

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat
પહેલી અને બીજી ડિસેમ્બરે આ બધા જ ગામે મુલાકાત અર્થે નીકળવાના છીએ તો આપ સહુ પણ જોડાઓ એવી વિનંતિ.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

પહેલી અને બીજી ડિસેમ્બરે આ બધા જ ગામે મુલાકાત અર્થે નીકળવાના છીએ તો આપ સહુ પણ જોડાઓ એવી વિનંતિ.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

પહેલી અને બીજી ડિસેમ્બરે આ બધા જ ગામે મુલાકાત અર્થે નીકળવાના છીએ તો આપ સહુ પણ જોડાઓ એવી વિનંતિ. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0