ઈશ્વર સદગતના આત્માને શાંતિ આપે અને પરિવારને આઘાત સહન કરવાની શક્તિ આપે. આવા ગુનાહિત કૃત્યો પર ખૂબ કડક પગલાં લેવા જોઈએ.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

ઈશ્વર સદગતના આત્માને શાંતિ આપે અને પરિવારને આઘાત સહન કરવાની શક્તિ આપે.
આવા ગુનાહિત કૃત્યો પર ખૂબ કડક પગલાં લેવા જોઈએ.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ઈશ્વર સદગતના આત્માને શાંતિ આપે અને પરિવારને આઘાત સહન કરવાની શક્તિ આપે. આવા ગુનાહિત કૃત્યો પર ખૂબ કડક પગલાં લેવા જોઈએ. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0