તા.૦૫/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ મુ. આંતરનેસ, તા.સાંતલપુર મુકામે સમસ્ત ભરવાડ સમાજ દ્વારા દ્વિતીય સમૂહ લગ્નોત્સવ યોજાયો. આ પ્રસંગે પ.પુ.ધ.ધુ. મહામંડલેશ્વર ૧૦૦૮ મહંતશ્રી ઘનશ્યામપુરી બાપુ, શ્રી લાખાભાઇ ભરવાડ (ધારાસભ્ય શ્રી, વિરમગામ) શ્રી રઘુભાઈ દેસાઇ(ધારાસભ્ય શ્રી, રાધનપુર) તેમજ ભરવાડ સમાજના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા તેની એક ઝલક.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તા.૦૫/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ મુ. આંતરનેસ, તા.સાંતલપુર મુકામે સમસ્ત ભરવાડ સમાજ દ્વારા દ્વિતીય સમૂહ લગ્નોત્સવ યોજાયો. આ પ્રસંગે પ.પુ.ધ.ધુ. મહામંડલેશ્વર ૧૦૦૮ મહંતશ્રી ઘનશ્યામપુરી બાપુ, શ્રી લાખાભાઇ ભરવાડ (ધારાસભ્ય શ્રી, વિરમગામ) શ્રી રઘુભાઈ દેસાઇ(ધારાસભ્ય શ્રી, રાધનપુર) તેમજ ભરવાડ સમાજના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા તેની એક ઝલક.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.૦૫/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ મુ. આંતરનેસ, તા.સાંતલપુર મુકામે સમસ્ત ભરવાડ સમાજ દ્વારા દ્વિતીય સમૂહ લગ્નોત્સવ યોજાયો. આ પ્રસંગે પ.પુ.ધ.ધુ. મહામંડલેશ્વર ૧૦૦૮ મહંતશ્રી ઘનશ્યામપુરી બાપુ, શ્રી લાખાભાઇ ભરવાડ (ધારાસભ્ય શ્રી, વિરમગામ) શ્રી રઘુભાઈ દેસાઇ(ધારાસભ્ય શ્રી, રાધનપુર) તેમજ ભરવાડ સમાજના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા તેની એક ઝલક. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0