કહેવાનો અર્થ એ છે કે ગમે તેટલા ઊંચે ઊંડો પણ અભિમાન ન કરો.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

કહેવાનો અર્થ એ છે કે ગમે તેટલા ઊંચે ઊંડો પણ અભિમાન ન કરો.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

કહેવાનો અર્થ એ છે કે ગમે તેટલા ઊંચે ઊંડો પણ અભિમાન ન કરો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0