બિનસચિવાલય પરીક્ષા રદ્દ કરવા બાબતે વિધાનસભા, ગાંધીનગર કૂચની એક ઝલક

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

બિનસચિવાલય પરીક્ષા રદ્દ કરવા બાબતે વિધાનસભા, ગાંધીનગર કૂચની એક ઝલક

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

બિનસચિવાલય પરીક્ષા રદ્દ કરવા બાબતે વિધાનસભા, ગાંધીનગર કૂચની એક ઝલક #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0