દરેક મુદ્દા પર યોગ્ય ભાર આપીને કામ કરવામાં આવી રહ્યું છે. સતત આમ જ સાથ આપતા રહેજો, આપણે સાથે લઈને દરેક પ્રશ્નનો હલ લાવીશું.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દરેક મુદ્દા પર યોગ્ય ભાર આપીને કામ કરવામાં આવી રહ્યું છે. સતત આમ જ સાથ આપતા રહેજો, આપણે સાથે લઈને દરેક પ્રશ્નનો હલ લાવીશું.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

દરેક મુદ્દા પર યોગ્ય ભાર આપીને કામ કરવામાં આવી રહ્યું છે. સતત આમ જ સાથ આપતા રહેજો, આપણે સાથે લઈને દરેક પ્રશ્નનો હલ લાવીશું. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0