આ વાત જેટલી જલ્દી સ્વીકારી લ્યો એટલું સારું છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આ વાત જેટલી જલ્દી સ્વીકારી લ્યો એટલું સારું છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આ વાત જેટલી જલ્દી સ્વીકારી લ્યો એટલું સારું છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0