કેન્દ્રની ભાજપ સરકારને એમની ખોટી નીતિઓ પર ઘેરવા માટે ભારત બચાવો રેલીનું આયોજન પાર્ટી દ્વારા રામલીલા મેદાનમાં કરવામાં આવ્યું છે. તો વધુમાં વધુ લોકો જોડાવ અને સત્યની લડાઈમાં શામેલ થાવ.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

કેન્દ્રની ભાજપ સરકારને એમની ખોટી નીતિઓ પર ઘેરવા માટે ભારત બચાવો રેલીનું આયોજન પાર્ટી દ્વારા રામલીલા મેદાનમાં કરવામાં આવ્યું છે. તો વધુમાં વધુ લોકો જોડાવ અને સત્યની લડાઈમાં શામેલ થાવ.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

કેન્દ્રની ભાજપ સરકારને એમની ખોટી નીતિઓ પર ઘેરવા માટે ભારત બચાવો રેલીનું આયોજન પાર્ટી દ્વારા રામલીલા મેદાનમાં કરવામાં આવ્યું છે. તો વધુમાં વધુ લોકો જોડાવ અને સત્યની લડાઈમાં શામેલ થાવ. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0