જો તમારે પણ કોઈ સુધારા કરાવવાના હોય તો 'મતદાર યાદી સુધારણા કાર્યક્રમ'માં આવવાનું ભૂલતા નહિ.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

જો તમારે પણ કોઈ સુધારા કરાવવાના હોય તો 'મતદાર યાદી સુધારણા કાર્યક્રમ'માં આવવાનું ભૂલતા નહિ.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

જો તમારે પણ કોઈ સુધારા કરાવવાના હોય તો 'મતદાર યાદી સુધારણા કાર્યક્રમ'માં આવવાનું ભૂલતા નહિ. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0